TK2180 T2250A Máy khoan và khoan lỗ sâu BTA

  • TSK2180 MÁY LÀM MÓNG SÂU HIỆU QUẢ CAO CNC

    TSK2180 MÁY LÀM MÓNG SÂU HIỆU QUẢ CAO CNC

    Loại sản phẩm: Khi gia công lỗ trục có đường kính lớn, phương pháp gia công khoan, khoét thủ công truyền thống sẽ làm hao hụt nhiều nguyên liệu thô thành phoi.Để đáp ứng nhu cầu thị trường, chúng tôi phát triển máy khoan lỗ sâu T2180 (máy khoan lỗ).Áp dụng chiến lược xả phoi bên trong, xử lý đường kính từ Φ30mm đến Φ100mm (khoan), các chức năng khoan, doa và cán của Máy khoan lỗ sâu Sê-ri T21 của chúng tôi có thể áp dụng cho cánh quạt, thiết bị hạ cánh và ...