สว่านปืนแบบถอดเปลี่ยนได้

  • สว่านปืนแบบถอดเปลี่ยนได้

    สว่านปืนแบบถอดเปลี่ยนได้

    อาจรวมเครื่องมือขั้นตอนและเครื่องมือนำร่องในแอปพลิเคชันเพื่อกำจัดการทำงานที่ตามมาสองถึงสามรายการในรูเดียวการใช้เครื่องมือขั้นบันไดช่วยลดรอบเวลา ของเสีย และความเยื้องศูนย์กลางระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางได้อย่างมากSTEP GUNDRILLS ดอกสว่านขั้นบันไดมีข้อจำกัดด้านการผลิตขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางสุดขีดในขั้นตอนบางครั้งการพัฒนาคาร์ไบด์พิเศษอาจมีความจำเป็นเนื่องจากตำแหน่งของรูน้ำหล่อเย็นนอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องใช้ร่องคายเศษเนื่องจากไม่มีมุมภายในซึ่ง...