ปัญหาและการแก้ปัญหา

  • deep hole gun drilling machining Problem And Solving solution

    การเจาะด้วยปืนเจาะหลุมลึกปัญหาและการแก้ปัญหา

    สาเหตุของปัญหา ระดับความเบี่ยงเบนของรูนั้นแย่มากชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งหรือยึดไว้อย่างดีคู่มือเจาะไม่เหมาะสม พื้นที่ขนาดใหญ่ระหว่างคู่มือสว่านและสว่านปืน、 ไม่รองรับก้านเจาะปืนที่ดีโครงสร้างชิ้นงานไม่ดี เช่น ความหนาของผนังชิ้นงานใหญ่เกินไป และปัญหาด้านวัสดุไม่เท่ากันความหยาบของรูแย่เกินไป ความเร็วในการหมุนของสปินเดิลหลัก อัตราการป้อนช้าเกินไปตัดน้ำมันไม่เหมาะสม; ความดันต่ำ, fow ต่ำ, อุณหภูมิน้ำมันเกินไป ...