เครื่องเจาะปืนหลุมลึก CNC 3 แกน

  • Three coordinate deep hole drilling machine

    เครื่องเจาะหลุมลึกสามพิกัด

    เครื่องเจาะปืนสามแกนใช้สำหรับเจาะรูพิกัดบนชิ้นงานสามารถเจาะรูตรง รูเทเปอร์ รูทะลุ รูบอด และรูขั้นบันไดมีแกนเซอร์โวหกแกนบนเครื่อง: งานของแกน X เคลื่อนที่ในแนวนอน, รางลูกกลิ้งเชิงเส้นการควบคุมซีเอ็นซีงานขับ Yaxis เคลื่อนที่ในแนวตั้ง รางลูกกลิ้งเชิงเส้นการควบคุมซีเอ็นซีบล็อกที่สมดุลป้อนเครื่องมือตัดแกน Z, รางลูกกลิ้งเชิงเส้น, การควบคุม CNCแกน W:ควบคุมระยะห่างระหว่างเสาและ...