අපව අමතන්න

 • Rm1705, No.2 Bldg, Shangdong ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය, අංක 20, පටුමග 1918, Canghai Rd., Yinzhou දිස්ත්‍රික්කය, Ningbo 315041, චීනය
 • 86-186 5825 0234
 • info@hipromos.com
 • අපගේ හවුල්කරුවන්

  අපේ අඩවි

  • ටම්බලර්
  • ට්විටර්
  • ෆේස්බුක්
  • පින්ටරෙස්ට්