3 ആക്സിസ് ഡീപ് ഹോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ

  • Combinde BTA and gun drilling machine

    ബിടിഎയും ഗൺ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനും സംയോജിപ്പിക്കുക

    ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സംയോജിത മൂന്ന് ആക്സിസ് ഡീപ് ഹോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഗുണ്ട്രില്ലിംഗും ബിടിഎ ഡ്രില്ലിംഗ് സിസ്റ്റവും സ്വീകരിക്കാം, ഇത് ചില കമ്പനിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ദ്വാര ഡ്രില്ലിംഗ് ആവശ്യകത നിറവേറ്റും. മെഷീൻ സംക്ഷിപ്തം: ഗുണ്ട്രിലിംഗ് രീതി ഗുണ്ട്രില്ലിംഗ്, ബിടിഎ ഡ്രില്ലിംഗ് ഗുണ്ടറിംഗ് ശ്രേണി φ10-φ30mm BTA ഡ്രില്ലിംഗ് ശ്രേണി φ25-φ80mm ഡീപ് ഹോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ഡെപ്ത് 500mm/1000mm/1500mm/2000mm/2500mm/3000mm CNC കൺട്രോളർ SIEMENS/FANUC/KND/GSK X ആക്സിസ് CNC സ്ട്രോക്ക്: 500mm/1000mm/1500mm/2000m ...
  • Three coordinate deep hole drilling machine

    മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ഡീപ് ഹോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ

    ജോലിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ദ്വാരങ്ങൾ തുരത്താൻ മൂന്ന് ആക്സിസ് ഗൺ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് നേരായ ദ്വാരം, ടാപ്പർ ദ്വാരം, ദ്വാരം, അന്ധമായ ദ്വാരം, സ്റ്റെപ്പ് ഹോൾ എന്നിവ തുരത്താൻ കഴിയും. മെഷീനിൽ ആറ് സെർവോ ആക്സിസ് ഉണ്ട്: X ആക്സിസ് ഡ്രൈവ് ജോലി തിരശ്ചീനമായി നീങ്ങുന്നു, റോളർ ലീനിയർ ഗൈഡ് റെയിൽ. CNC നിയന്ത്രണം. Yaxis ഡ്രൈവ് ജോലി ലംബമായി നീങ്ങുന്നു, റോളർ ലീനിയർ ഗൈഡ് റെയിൽ. CNC നിയന്ത്രണം. സമതുലിതമായ ബ്ലോക്ക്. Z ആക്സിസ് ഡ്രൈവ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഇൻഫീഡിംഗ്, റോളർ ലീനിയർ ഗൈഡ് റെയിൽ, CNC കൺട്രോൾ. ഡബ്ല്യു ആക്സിസ്: തൂണും തമ്മിലുള്ള ദൂരം നിയന്ത്രിക്കുക ...