Чекор Индексирачки вежби за оружје

  • Step Indexable Gun Drills

    Чекор Индексирачки вежби за оружје

    Чекор и пилот-алатки може да се вклучат во апликација за да се елиминираат две-три последователни операции во една дупка. Употребата на чекор алатка драматично го намалува времето на циклусот, отпадоците и ексцентричноста помеѓу дијаметрите. Чекорчести вежби имаат ограничувања во производството во зависност од опсегот на екстремниот дијаметар во чекорите. Понекогаш може да биде неопходен развој на специјален карбид поради локацијата на дупката за течноста за ладење. Дополнително, може да се бараат прекинувачи на чипови поради недостаток на внатрешен агол кога ...