3 оска CNC машина за дупчење пиштол со длабока дупка

  • Three coordinate deep hole drilling machine

    Три координатни машини за дупчење со длабоки дупки

    Машина за дупчење пиштол со три оски се користи за дупчење на координатните дупки при работа. Може да вежба права дупка, конусна дупка, низ дупка, слепа дупка и чекор дупка. Постојат шест серво оски на машината: работата на погонот со оска Х се движи хоризонтално, со линеарна водечка шина со ролери. ЦПУ контрола. Работата за возење Yaxis се движи вертикално, со линеарна линеарна водилка. ЦПУ контрола. Блокирајте балансирано. Внесување алатка за сечење со погон на оската Z, валјак -линеарна водечка шина, контрола на ЦПУ. W оска: Контролирајте го растојанието помеѓу столбот и ...