បញ្ហានិងដំណោះស្រាយ

  • Problem And Solving

    បញ្ហានិងដំណោះស្រាយ

    មូលហេតុនៃបញ្ហាកម្រិតនៃគម្លាតគឺអាក្រក់ណាស់។ បំណែកការងារមិនមានទីតាំងឬជួសជុលបានល្អទេ។ មគ្គុទ្ទេសក៍ខួងមិនសមស្របទេចន្លោះធំរវាងមគ្គុទ្ទេសក៍ខួងនិងខួងកាំភ្លើង、 គ្មានការគាំទ្រល្អសម្រាប់រន្ធខួងកាំភ្លើងឡើយ។ រចនាសម្ព័នការងារមិនល្អទេដូចជាកំរាស់ជញ្ជាំងរបស់ជញ្ជាំងធំពេកហើយបញ្ហាសម្ភារៈដូចជាមិនមានសូម្បីតែ។ រន្ធរដុបអាក្រក់ពេក កាត់ប្រេងមិនសមរម្យសម្ពាធទាបប្រេងទាបសីតុណ្ហាភាពប្រេងខ្ពស់ពេក ...