בעיה ופתרון

  • Problem And Solving

    בעיה ופתרון

    סיבות הבעיה מידת החריגה החורנית גרועה מאוד. חומר העבודה אינו ממוקם או קבוע היטב. מדריך מקדחה אינו מתאים, מרווח גדול בין מוביל הקידוח למקדח האקדח 、 אין תמיכה טובה למשק המקדח של האקדח. מבנה חומר העבודה אינו טוב, כגון עובי דופן החומר גדול מדי, ובעיית חומרים כמו אפילו לא. חספוס החור חבל מהירות סיבוב הציר הראשי, קצב האכלה איטי מדי. שמן חיתוך לא מתאים; לחץ נמוך, נמוך שיעור, טמפרטורת השמן היא מדי ...