مته های تفنگی قابل نمایه سازی مرحله ای

  • مته های تفنگی قابل نمایه سازی مرحله ای

    مته های تفنگی قابل نمایه سازی مرحله ای

    ابزارهای Step و Pilot ممکن است در یک برنامه کاربردی برای حذف دو یا سه عملیات بعدی در یک سوراخ گنجانده شوند.استفاده از ابزار پله به طور چشمگیری زمان چرخه، ضایعات و خروج از مرکز بین قطرها را کاهش می دهد.STEP GUNDRILLS دریل های پله ای بسته به محدوده قطر شدید در مراحل، محدودیت های تولیدی دارند.گاهی اوقات به دلیل محل سوراخ مایع خنک کننده، تولید کاربید ویژه ممکن است ضروری باشد.علاوه بر این، ممکن است به دلیل عدم وجود زاویه داخلی به تراشه شکن ها نیاز باشد.