Βήμα Indexable Gun Drills

  • Βήμα Indexable Gun Drills

    Βήμα Indexable Gun Drills

    Τα Εργαλεία Step και Pilot μπορούν να ενσωματωθούν σε μια εφαρμογή για την εξάλειψη δύο έως τριών διαδοχικών λειτουργιών σε μία μόνο τρύπα.Η χρήση ενός βηματικού εργαλείου μειώνει δραματικά τον χρόνο κύκλου, τα θραύσματα και την εκκεντρότητα μεταξύ των διαμέτρων.ΒΗΜΑΤΑ ΓΚΟΝΔΡΙΛΙΑ Τα βηματικά τρυπάνια έχουν κατασκευαστικούς περιορισμούς ανάλογα με τα ακραία εύρη διαμέτρου στα βήματα.Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ειδικού καρβιδίου λόγω της θέσης της οπής του ψυκτικού.Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτούνται διακόπτες τσιπ λόγω έλλειψης εσωτερικής γωνίας...