T2120G BTA ጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ እና አሰልቺ ማሽን

  • T2120G ጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ እና አሰልቺ ማሽን

    T2120G ጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ እና አሰልቺ ማሽን

    የምርቶቹ አይነት የ T2120G ጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ እና አሰልቺ ማሽን ገፀ ባህሪያቶች ከዚህ በታች ያሉት የማሽን አልጋ መመሪያ ባለ ሁለት ማእዘን መመሪያ ጠፍቶ ከፍተኛ የፀረ-ብራድ ችሎታ ያለው ሲሆን የመመገቢያ መደርደሪያው በአልጋው መመሪያ መካከል ተጭኗል። በአልጋው መመሪያ መካከል ተጭኗል።የመመሪያው ሰረገላ አመጋገብ እና እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረው በ servo motor.dive by gear rack እና ከፍተኛ ግትርነት እና ለመቆጣጠር ቀላል ነው።የ AC servo ሞተርን የመመገብ የመውጣት ዘንግ የተገጠመለት...